• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutunud on Ravimiameti juhend ravimite nimede valimiseks

24.01.2019
Printer-friendly version

Juhend on muudetud kompaktsemaks, uuendatud on struktuuri ja tehtud on vorminduslikke parandusi.

Üldiselt on põhimõtted samad, kuid kaasajastatud (nt kaubamärgi kehtivuse nõue).

Lisatud on täpsustusi: müügiloaga ravimiga sama nime saab kasutada teisel ravimil ka juhul, kui tegemist on ühe ja sama müügiloa hoidja ravimitega, mille koostises on vähemalt üks sama toimeaine; INNMi kasutamise võimalus nimes jne.

Paindlikumaks on muudetud ravimi nimes lühendite ja täpsustuste ning ravimi nime keskel suurtähtede kasutamine. Ümber on sõnastatud üldteada tähendusega sõnade kasutamise piirang.

Täiendatud on viiteid juhenditele (WHO) ja lisatud viide kaubamärgi andmebaasile.

Muudetud eestikeelne juhend on leitav siit ja ingliskeelne siit.