• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus

09.05.2014
Printer-friendly version

Alates 19.05.2014 jõustub narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (edaspidi NPALS) muudatus, millega lisatakse seadusesse uus mõiste “uus psühhoaktiivne aine” ja luuakse uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi (lühinimetusena VAHIS) andmekogu.

Uus psühhoaktiivne aine on NPALS muudatuse kohaselt psühhoaktiivset toimet avaldav aine, mis ei ole kantud seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud nimekirja.

Varajase hoiatuse infosüsteemi eesmärk on süsteemis osalevate asutuste vahelise info vahetamine, uue psühhoaktiivse aine üle arvestuse pidamine, ettepanekute tegemine uue psühhoaktiivse aine lisamiseks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ning muude kontrollimeetmete rakendamiseks. Varajase hoiatuse infosüsteemile on juurdepääs Ravimiametil, Maksu- ja Tolliametil, Justiitsministeeriumil või Justiitsministeeriumi hallataval riigiasutusel, Politsei- ja Piirivalveametil, Terviseametil ning Sotsiaalministeeriumil või Sotsiaalministeeriumi hallataval riigi teadus- ja arendusasutusel.

Ravimiamet hakkab VAHIS-t kasutama uute psühhoaktiivsete ainete terviseriski hindamiseks ning andmebaasis olevate ainete narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja kandmise ettepaneku tegemiseks sotsiaalministrile, samuti esitama infosüsteemi andmeid uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate ravimite kohta ja järelevalve käigus kogutud andmeid psühhoaktiivseid aineid sisaldavate ravimite võimaliku kuritarvitamise kohta.

Menetlusteave, sh seletuskiri on leitav Riigikogu veebilehelt.

Jõustuv täistekst on leitav Riigi Teatajast, RT I, 09.05.2014, 1, jõustumine 19.05.2014.

Küsimuste korral võtke palun ühendust telefonil 737 4140 või info@ravimiamet.ee.