• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatused ravimiseaduses

20.06.2014
Printer-friendly version

21. juunil 2014 avaldatakse ravimiseaduse § 20 täiendamine lõikega 6, mille kohaselt võib Ravimiamet erakorralise meetmena keelata ravimi väljaveo, kui ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline inimese või looma tervise seisukohast ning teisi sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata või turustatakse ebapiisavas koguses. Sättega antakse Ravimiametile võimalus reageerida erakorralises olukorras (juba ilmnenud ravimi puudujääk või teadaolev eelseisev puudujääk) ravimi väljaveo keelustamisega, tagamaks Eesti ravimitarbijate jaoks vähemasti olemasoleva ravimivaru kättesaadavus. Erakorraline olukord võib ilmneda nii Eesti siseselt kui ka laiemalt ettenägematult, näiteks nakkusliku haiguspuhangu korral, kus mõne ravimi vajadus ootamatult suureneb, või takistuse tekkimisel ravimi tootmisprotsessis või ravimi kvaliteediprobleemi ilmnemisel vms. Muudatus parandab toimetulekut erakorralistes olukordades, võimaldades Ravimiametil sekkuda ravimiga järjepideva varustatuse tagamiseks Eesti patsientidele.

Muudatusega on võimalik tutvuda:
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=4ca23dbe-f64d-4754-8d6c-77391371159e&

Täiendav teave: info@ravimiamet.ee või tel 737 4140.