• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirjas

29.11.2017
Printer-friendly version

Täna avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri määruse muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja järgmised 3 ainet:

Jrk nrAine nimetus eesti keelesAine nimetus inglise keeles
1CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiidCUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide
26-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-dietüül-7-etüül-
4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid
6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
34-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat4-fluoromethylphenidate (4F-MPH); methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

Muudatuse eesmärgiks on piirata uute psühhoaktiivsete ainete laiemat levikut, kättesaadavust ning väärtarvitamise tõenäosust. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine võib kahjustada inimeste elu ja tervist, põhjustades haigusi, õnnetusi ning ainete tarvitamisest tingitud surmasid. Lisatud ainete mõju inimesele ei ole üldjuhul uuritud ning nende mürgisus ja võimalikud ohud kasutamisel ei ole teada. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida. Samuti ei ole sageli teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis, päritolu ja puhtuse aste.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse kohaselt on nimetatud ainete käitlemine alates 02.12.2017 keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustub 02.12.2017.

 

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140