• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirjas

30.05.2014
Printer-friendly version

Täna avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 muudatus.

Muudatuse eesmärgiks on piirata uute psühhoaktiivsete ainete laiemat levikut ja kättesaadavust. Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine võib kahjustada inimeste tervist ja olla ohtlik, põhjustades haigusi, õnnetusi ning ainete tarvitamisest tingitud surmasid. Lisatavaid aineid ei ole üldjuhul uuritud inimkatsetes ning on teadmata nende farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused, toksikoloogiline profiil ning ohutud annused ja manustamisviisid. Samuti ei ole sageli teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis, päritolu ja puhtuse aste. Nende ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida.

Vähendamaks uute psühhoaktiivsete ainete väärkasutamist, lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja järgmised 15 ainet:

Jrk nr

Aine nimetus eesti keeles, lühend(id)

Aine nimetus inglise keeles, lühend(id)

1

AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon

AM-2201; 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

2

2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]­etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]­ethanamine (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)

3

3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)

3,4-dichloro-N-[(1-dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamide (AH-7921)

4

Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin

Etizolam; 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]­triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

5

Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat

Ethylphenidate (EP); ethyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

6

5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

7

4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin

4-fluoroamphetamine (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

8

2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]­ethanamine (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)

9

JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon;

1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool

JWH-210; 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone;

1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)indole

10

2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]­etaanamiin (25C-NBOMe;  2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]­ethanamine (25C-NBOMe;  2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)

11

Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin

Methiopropamine (MPA); methylthienylpropamine; 1-(thiophen-2-yl)-2-methyl-aminopropane, N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

12

Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon

Methoxetamine (MXE); 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

13

alfa-metüültrüptamiin (AMT; α-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin

alpha-methyltryptamine (AMT; α-MT); 2-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

14

Pentedroon;  1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon;

2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon

Pentedrone;  1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one; 2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone

15

alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon

alpha-pyrrolidinovalerophenone (alfa-PVP; α-PVP); 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse kohaselt on nimetatud ainete käitlemine alates 02.06.2014 keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustub 02.06.2014.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140