• English
  • Eesti

Missioon ja visioon

Printer-friendly version

Ravimiameti missioon on kaitsta inimeste ja loomade tervist Eestis kasutatavate ravimite ja bioloogiliste preparaatide järelevalve kaudu, toetada ravimite õiget kasutamist ning aidata kaasa ravimialase teaduse ja ettevõtluse arengule.

Ravimiameti visioon
Eestis kasutatakse ohutuid, kvaliteetseid ja tõhusaid ravimeid ning nende kättesaadavus on tagatud. Ravimiamet on ravimivaldkonna pädevaim asjatundja Eestis, usaldusväärne partner ravimisektori osapooltele Eestis ja kolleegidele teistes riikides ning hinnatud tööandja.