• English
  • Eesti
UudisedUudised

Millist teavet edastavad meile sümbolid ravimipakendil

15.10.2018
Printer-friendly version

Sümbolid annavad meile igapäevaelus vajalikke sõnumeid, näiteks liiklusmärgid, graafiline pilt, mis näitab, et hoones ei lubata pildistada jmt. Sümbolid ravimipakendil aitavad samuti edastada olulist teavet. Väikese ja raskesti loetava teksti asendamine või olulise info rõhutamine visuaalse sümboliga aitab muuta sõnumi kasutajasõbralikumaks ja arusaadavamaks. Kuid selleks, et need oleksid tõhusad vahendid teabe edastamiseks, on tähtis, et ravimikasutajad neid sümboleid mõistaksid. Järgnev ülevaade selgitab sümbolite ja lühendite tähendust ravimipakendil.

Sümbolid või piktogrammid (piltkujutised) ravimipakendil on kooskõlas pakendi infolehega.

Ravimipakendil võivad olla:

  • hoiatavad piktogrammid

 vältige ravitava piirkonna kokkupuudet päikesevalgusega (nt põletiku- ja valuvastase toimega ketoprofeeni sisaldavad nahale manustatavad geelid, spreid)

 ravimil on loodet kahjustav ja väärarenguid põhjustav kõrvaltoime (nt krambivastase toimega valproaat)

 tuleohtlik, ärge kasutage ravimit lahtise tule läheduses (nt alkoholi sisaldavad nahalahused, spreid jm)
 

  • jäätmekäitlusega seotud piktogrammid

   ravimi pakend on taaskasutatav, selle võib visata pakendikonteinerisse

NB! Sümbol ütleb, et taaskasutatav on üksnes ravimi pakend. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Kasutamata jäänud ravimid tuleb tagastada apteeki hävitamiseks.


Veterinaarravimite pakenditel on sageli toodud nende loomade kujutised, kellele ravim on mõeldud, nt

  

ning ladinakeelne märge ’Ad us. vet’, mis tähendab ’Ainult veterinaarseks kasutamiseks’.

 

Lisaks piltkujutistele võivad nii inimestele kui loomadele mõeldud ravimite pakenditel olla ka

tähtlühendid:

EXP – näitab ravimi kõlblikkusaega, sisaldades kuud ja aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Lot – tähistab partii numbrit

PC, SN – on tootekood, seerianumber - need on retseptiravimite pakendil eesmärgiga takistada võltsravimite levikut (vajalikud apteekrile)

vöötkoodid:

2D-vöötkood – on retseptiravimite pakendil samuti eesmärgiga takistada võltsitsravimite levikut (vajalik apteekrile)

QR-kood – kahemõõtmeline triipkood, mida saab lugeda nutitelefoni või tahvelarvuti kaameraga ning milles avaneb teave ravimi kohta (kasutusjuhend jmt)


Ravimipakendilt võite leida abistava info ravimi kohta, kuid enne ravimi kasutamist lugege alati läbi pakendiga kaasas olev infoleht, kus on põhjalikum teave ravimi manustamise, kõrvaltoimete, vastunäidustuste ja säilitamistingimuste kohta.