• English
  • Eesti

Müügiloata ravimite info kodanikule

10.06.2015
Printer-friendly version

Alates 3. maist 2017 muutub müügilota ravimite kasutamise taotlemine.

 

Mis on müügiloata ravim?

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud.

Müügiloaga ravimid leiate Ravimiregistrist.

Arsti otsuse aluseks kasutada müügiloata ravimit võib olla erinevaid põhjusi – näiteks puudub sama toimeainega müügiloaga ravimil vajalik ravimvorm, tugevus või pakendi suurus, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Vajadus müügiloata ravimeid kasutada püsib ja seetõttu on ka nende kasutamine Eestis Ravimiseadusega reguleeritud. Selle üle, kas müügiloata ravimit on vaja Teie ravis kasutada, otsustab arst.

Juhul kui Teie raviarst peab vajalikuks kasutada müügiloata ravimit, väljastab ta retsepti ja täidab taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks.

Üldjuhul puudub müügiloata ravimite pakendis eestikeelne infoleht ja seepärast peab kogu teabe ravimi kasutamisest ning võimalikest koos- ja kõrvaltoimetest edastama patsiendile raviarst. Müügiloata ravimi kasutamisel tekkivast kõrvaltoimest teatage palun oma raviarstile, kes edastab teatise Ravimiametile.

Vajadusel saab raviarst esitada taotluse kuni 12 kuu ravimikogusele, mille patsient ostab välja vastavalt vajadusele, väljastatud retseptide alusel.

Retsepti ja taotluse viib patsient temale sobivasse apteeki, millest ta soovib ravimi välja osta. Apteek edastab taotluse Ravimiametile.

Ravimiametil on aega taotluse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks maksimaalselt 30 päeva.

Eitava otsuse puhul teavitatakse taotluse esitanud arsti ja apteeki, põhjendades otsust. Jaatava otsuse puhul teavitab Ravimiamet taotluse edastanud apteeki, mis edastab tellimuse hulgimüüjale.

Arvestada tuleks, et ravimi tarnimine võib võtta aega, seetõttu peaksite viima retsepti ja taotluse apteeki esimesel võimalusel.

Soovitatav oleks apteekrilt küsida infot ravimi võimaliku hinna kohta.

Pärast ravimi saabumist teavitab apteek patsienti ning seejärel on võimalik ravim retsepti alusel välja osta.