• English
  • Eesti

Müügiloata ravimite info apteekrile

05.09.2014
Printer-friendly version

Alates 3. maist 2017 muutub müügilota ravimite kasutamise taotlemine.

 

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud.

Müügiloaga ravimid leiate Ravimiregistrist.

Arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel (toimeained tähestikulises järjekorras) kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid
Alus: Ravimiseadus § 21 lg 7 p 1

Teemat on varem põhjalikumalt käsitletud juba ka arstidele suunatud ajalehes „Meditsiiniuudised“ ja apteekritele suunatud ajakirjas ”Eesti Rohuteadlane”. Ajakirja "Eesti Arst" 2013 oktoobrinumbrist leiate artikli "Müügiloata ravimite kasutamine Eestis" (2013; 92(9):530–532).

Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjusi – müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, tugevus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Vajadus müügiloata ravimeid kasutada püsib ja seetõttu on ka nende kasutamine Eestis Ravimiseadusega (§ 21) ja selle allaktidega (Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrus nr 24; Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 30; Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 31) reguleeritud.
Selle üle, kas müügiloata ravimit on vaja, otsustab arst.

Juhul, kui raviarst peab vajalikuks kasutada müügiloata ravimit, väljastab ta retsepti ja täidab taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks. Taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks võib arst esitada ka Ravimiameti Kliendiportaali kaudu. Sellisel juhul on oluline teada apteegi andmeid, kust patsient soovib ravimi välja osta.

Retsepti ja paberkandjal taotluse viib patsient temale sobivasse apteeki, kust ta soovib ravimi välja osta. Apteek edastab taotluse Ravimiameti faksile nr 737 4152; e-posti aadressile info@ravimiamet.ee või tähitud postiga. Koopia taotlusest säilitatakse apteegis.

Ravimiametil on aega taotluse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks maksimaalselt 30 päeva.
Kõik saabunud taotlused sisestatakse üksikasjalikult Ravimiameti spetsiaalsesse programmi, kus taotlus saab numbri. Ravimiameti otsus koos numbriga edastatakse e-kirja teel taotluse esitanud apteeki. Negatiivsest otsusest ja selle põhjustest teavitatakse ka taotluse esitanud arsti.

Juhul, kui Ravimiamet on teinud otsuse müügiloata ravimi kasutamise õigustatuse kohta, hangib apteek ravimi mõistliku aja jooksul tavapärases korras hulgimüüja abil. Selleks edastab apteek hulgimüüjale tellimuse, mis sisaldab taotlusele Ravimiametis antud numbrit, infot ravimi kohta ja soovitavat ravimi pakendite arvu.
Kui ravimi tootja või sissevedaja teatab, et ravimit ei saa Eestisse tuua, peab apteek sellest retsepti väljakirjutajat ning retsepti esitajat teavitama. Apteek võib ravimi väljastada, kui on eelnevalt kontrollinud, kas arsti taotlusel ja retseptil on märgitud sama patsiendi perenimi ning arst.

Erialaorganisatsiooni taotluse alusel kasutamiseks lubatud ravimeid tohib apteek väljastada ainult juhul, kui väljastaja on eelnevalt Ravimiametist (andmed on avaldatud siin) kontrollinud, et retseptil märgitud diagnoosi kood vastab erialaorganisatsiooni taotluses märgitule.

Apteekritel on müügiloata ravimite kasutamisega seoses ka lisakohustusi, mida reguleerib Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrus nr 24, Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord.

 

Lühidalt võib apteegi tegevusi kirjeldada järgmiselt:

- Lisab taotlusele apteegi kontaktandmed - apteegi nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi või faksi numbri
- Kontrollib taotluse vastavust retseptiga ja jätab mõlemad apteeki
- Erialaorganisatsiooni taotluse olemasolu korral samale ravimile kontrollib retseptil oleva diagnoosikoodi või näidustuse vastavust Ravimiameti kodulehelt
- Edastab taotluse Ravimiametile faksi (737 4152); e-posti aadressile info@ravimiamet.ee või tähitud posti teel
- Pärast Ravimiametilt taotluse registreerimisnumbri saamist kontrollib vastuse vastavust esitatud taotlusele, esitab tellimuse patsiendi poolt hetkel soovitavate ja väljaostetavate originaalide arvu ja taotluse numbriga hulgimüüjale ning ravimi saabumisel informeerib patsienti
- Peab müügiloata ravimite kohta asjakohast arvestust
- Nõustab patsienti pöörduma arsti poole, kui müügiloata ravimi kasutamisel tekivad kõrvaltoimed

Lähitulevikus loodab Ravimiamet nn e-retsepti käivitudes elektrooniliste taotluste esitamisvõimalusega kiirendada taotluste menetlust. See on eelkõige patsiendi huvides, kuid kergendab oluliselt ka arstide, apteekrite ning Ravimiameti tööd.