• English
  • Eesti

Kriisikontakt

26.04.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti kriisikontakt on ette nähtud ainult ravimi potentsiaalselt tervisele ohtlikust kvaliteediprobleemist teatamiseks töövälisel ajal.

Selline probleem võib olla näiteks: süstelahuses on osakesed, pakendis on erineva kuju või värviga tabletid, märgistus pakendil ei vasta sisule, vm.

Tööajal (E-N 8.15-16.30, R 8.30-15.30) palume kasutada Ravimiameti üldtelefoni 737 4140.

Ravimiameti kriisikontakti kasutamine muu teabe edastamiseks või hankimiseks ei ole lubatud.
Vastamise eest vastutaval Ravimiameti töötajal on sel liinil keelatud vastu võtta või edastada muud teavet. Palume mõistvat suhtumist.
Muu teabe tarvis palume kasutada üldtelefoni 737 4140 või e- aadressi info@ravimiamet.ee.

 

Ravimiameti kriisikontakti telefon: 5333 7302


Täpsed andmed kiirendavad mittekvaliteetse ravimipartii leviku selgitamist ja turult kõrvaldamist:

ravimi nimi, toimeaine sisaldus (tugevus),
ravimvorm (nt süstelahus, inhaleeritav aerosool, silmasalv vm),
pakendi tüüp (nt ampull, blister, viaal vm),
tootja (ümbermärgistaja, ravimi valmistanud apteek) või müügiloa hoidja,
partii e. seeria number (Batch, Lot), kõlblikkusaeg (Exp vm).