• English
  • Eesti
UudisedUudised

Kohtumääruse alusel võib üldapteek Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tegevust jätkata, kohtuvaidlus jätkub

11.10.2017
Printer-friendly version

Terve Pere Apteek OÜ vaidlustas Ravimiameti otsuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla ruumides tegutseva apteegi tegevusloa peatamiseks ning kaebuses taotleti täiendavalt kohtult esialgset õiguskaitset tehtud otsuse kehtivuse peatamiseks kuni kohtulahendi jõustumiseni. Kohtumääruse kohaselt põhjendas ettevõtja esialgse õiguskaitse vajadust sooviga jätkata majandus- ja kutsetegevusega ning seeläbi kasumit teenida. 11. oktoobril tegi Tartu halduskohus kohtumääruse, millega esialgse õiguskaitse taotlus rahuldati.

Kohtumääruses on kirjas, et kohtul puudub praegusel hetkel kindel siseveendumus selle kohta, kuidas tuleb ravimiseadust ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadust vaidlusaluses küsimuses tõlgendada. Seega kohtu esmase hinnangu kohaselt ei ole kohus võtnud seisukohta, kas kaebus on põhjendatud või mitte.

Apteek võib kohtumääruse alusel edasi tegutseda. Esialgse õiguskaitse määrus andis kaebajale esialgse õiguskaitse, kuid ei lahendanud küsimust, kas otsus oli õiguspärane või mitte. Vaidlus selle üle, kas tegevusloa peatamine on põhjendatud või mitte, jätkub kohtus.

 

Ravimiamet peatas alates 9. oktoobrist osaliselt Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuvates apteegiruumides tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi ehk kehtiva üürilepingu. Ravimiamet ei sekku Regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ üürivaidlusesse, Ravimiameti ülesanne on kontrollida tegevusloa omaja vastavust tegevusloa nõuetele. Tegevusloa nõuded on kehtestatud ravimiseaduse alusel.