• English
  • Eesti

Juhendid

06.05.2014
Printer-friendly version

Euroopa Komisjoni juhendid

Euroopa Komisjon on koostanud juhendid (Notice to Applicants), mis selgitavad direktiivide nõudeid ja annavad juhiseid müügiloa dokumentatsiooni koostamiseks.

Inimravimid

Veterinaarravimid

Ravimiameti juhendid

Ravimiameti juhendid müügilubade taotluste esitamise hõlbustamiseks


Ravimite müügiloa taotlemisega seotud dokumentide Ravimiametisse toimetamine ja teave dokumentatsiooni kohta

Elektroonilised taotlused

Dokumentide allkirjastamise nõuded

Ravimiinfode esitamine

Ravimiameti juhend ravimite nimede valimiseks

Farmaatsiaterminoloogia