• English
  • Eesti
UudisedUudised

EudraVigilance andmebaas ei tööta 8.-22. november 2017

06.10.2017
Printer-friendly version

22. novembril 2017 (11:00 Eesti aja järgi) käivitab Euroopa Ravimiamet uue ja täiustatud EudraVigilance andmebaasi. Uue versiooni ettevalmistamise ajal EudraVigilance süsteem ei tööta, mistõttu müügiloa hoidjad ja kliiniliste uuringute sponsorid ei saa alates 8. novembrist (02:00 Eesti aja järgi) kuni 22. novembrini (11:00 Eesti aja järgi) saata ühtegi elektroonset kõrvaltoime teatist (ICSR, SUSAR) EudraVigilance andmebaasi. Kõik sel ajaperioodil saadetud teatised kustutatakse Euroopa Ravimiameti poolt.

Sama informatsioon kehtib ka veterinaarravimite kasutamisel esinenud kõrvaltoime teatiste edastamise kohta.