• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ettevõtja kaebus keelata Ravimiametil otsuse tegemine ei ole põhjendatud

31.10.2018
Printer-friendly version

2017. aasta juulis korraldas Põhja-Eesti Regionaalhaigla konkursi apteegiteenuse osutaja leidmiseks haigla ruumides. Edukaks pakkujaks osutus BENU Apteek Eesti OÜ. BENU Apteek Eesti OÜ taotleb Sütiste tee 17, Tallinn asuva apteegi majandustegevuse üleviimist Põhja-Eesti Regionaalhaigla ruumidesse, asukohaga Sütiste tee 19, Tallinn. Konkursil samuti osalenud Apteekide Arenduse OÜ esitas kohtule kaebuse, millega taotles Ravimiametil BENU Apteek Eesti OÜ tegutsemiskoha muutmise keelamist. Apteekide Arenduse OÜ ei oma apteegiteenuse osutamise tegevusluba, st kaebaja ei ole apteegiturul tegutsev isik.

Tartu Ringkonnakohus tegi eile, 30. oktoobril otsuse, millega jättis Apteekide Arenduse OÜ kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et Apteekide Arenduse OÜ-l puudus õigus, mida Ravimiamet saaks haldusakti andmisega riivata ning kaebajal puudub käesolevas asjas kaebeõigus keelamiskaebuse esitamiseks.

 

Ülevaade senisest menetluse käigust:

18.01.2018 jättis Tartu Halduskohus Apteekide Arenduse OÜ kaebuse rahuldamata. Halduskohus leidis, et BENU Apteek Eesti OÜ tegevusloa muutmine ei riku kaebaja subjektiivseid õigusi ja keelamiskaebusega ei saa kaebaja õiguseid Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ruumide kasutuslepingu sõlmimiseks. Kuna kohtule ei olnud otsuse tegemise hetkel teada, kas Ravimiametile esitatud taotlus rahuldatakse või jäetakse rahuldamata, siis ei ole Ravimiametile seadusega antud pädevuse ennetav piiramine (keelamiskaebuse esitamine) õigustatud.

19.01.2018 vaidlustas Apteekide Arenduse OÜ Tartu Halduskohtu otsuse Tartu Ringkonnakohtus.

30.10.2018 jättis Tartu Ringkonnakohus Apteekide Arenduse OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata.