• English
 • Eesti

  Rakkude, kudede ja elundite 2015. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

  31.01.2017
  Printer-friendly version

  Ülevaade 2015. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki käitlemistegevusi.
  2015. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba, mis viiel juhul katsid enam kui ühe tegevusala. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate Tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

  Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
  Kondrotsüüdid
  • OÜ Cellin Technologies
  Luuüdi tüvirakud
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Perifeerse vere dendriitrakud
  • OÜ Cellin Technologies
  Perifeerse vere tüvirakud
  • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Rasvkoe tüvirakud
  • AS Taastava Kirurgia Kliinik
  • OÜ Cellin Technologies
  Sugurakud ja embrüod
  • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  • Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
  • AS Kliinik Elite
  • BioEximi OÜ
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Terapeutilised rakudsihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
  Amnionimembraan
  • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Silma sarvkest
  • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Skeletisüsteemi koed
  • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  • OÜ DiviDent Invest
  • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Nahk
  • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Vaskulaarkude
  • aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  • AS Taastava Kirurgia Kliinik
  • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
  Kops
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Kõhunääre
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Neer
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Maks
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Süda
  • sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  • sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

  Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2015.

   

  RAKKUDE KÄITLEMINE

  Tüvirakkude käitlemine

  Andmed tüvirakkude käitlemise kohta Eestis 2015. aastal on toodud tabelis 2.

  Tabel 2. Tüvirakkude käitlemine 2015. aastal

  Donatsioonide arv*

   Hankija ja käitleja donatsioonidSisseveetud ja imporditud donatsioonid
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud50
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud5218
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud01
     
  Käideldud produktide arv** 
   Hankija ja käitleja donatsioonidestSisseveetud ja imporditud donatsioonidest
  Käideldud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud50
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud23728
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud01
     
  Kasutusse väljastatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud50
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud11318
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud01
     
  Hävitatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud00
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud00
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00

  * Perifeerse vere tüvirakkude puhul loetakse ühe mobilisatsiooni käigus järjestikustel päevadel toimunud afereese üheks donatsiooniks
  ** Ühe donatsiooni käigus saadud kuid mitmesse pakendisse pakendatud produkte loetakse erinevateks produktideks

   

  Sugurakkude ja embrüote käitlemine


  Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enam kasutatumad on IUI, IVF, ICSI ja FET.

  IUI - inseminatsioon (intrauterine insemination) hõlmab laboratoorseid toiminguid, et eraldada spermast elujõulisemad seemnerakud, mis siirdatakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil.
  IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas doonori või partneri seemnerakke.

  IVF - munarakkude kehaväline viljastamine (in vitro fertilisation) protseduuri käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viljastatakse seemnerakkudega laboritingimustes. Inkubaatoris arenenud viljastunud munarakk/munarakud (embrüo(d)) siirdatakse tagasi naise emakasse.

  ICSI - seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon (intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon tähendab ühe seemneraku viimist otse munarakku laboritingimustes. Pärast munaraku viljastumist kantakse viljastunud munarakk (embrüo) tagasi naise emakasse. ICSI kasutatakse mehepoolse viljatuse korral. Selle puhul on võimalik munarakk viljastada kui spermast on võimalik kätte saada väga väike arv seemnerakke või kui spermas puuduvad seemnerakud ning neid tuleb munanditest eraldada.

  FET - külmutatud embrüote siirdamine (frozen embryo transfer) – laboritingimustes loodud ja külmutatud embrüo ülessulatamine ja naise emakasse kandmine.

  Tabel 3. Kunstliku viljastamise protseduurid partnerannetuse korral 2015. aastal.

   Viljastamise meetod KOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud paaride arv9645398171202242
  Hangitud munarakkude arv     17756
  Hangitud spermadooside arv     2045
  Teostatud IUI tsüklite arv137    137
  Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv 368068512731013262
  Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 6841736129403714
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv 434101573602185


  Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – partnerannetus

   Viljastamise meetod KOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud paaride arv10345092459702074
  Teostatud IUI tsüklite arv146    142
  Embrüote (või sügootide)
  siirdamiste/ülekandmiste arv
   45997171602146
  Kinnitatud kliiniliste raseduste arv131452801080546
  Viljastamistsüklite arv, mille puhul tulemust ei olnud võimalik kindlaks teha (ei õnnestunud patsiendiga ühendust saada)1005500


  Tabel 5. Kunstliku viljastamise protseduurid sperma doonorluse korral 2015. aastal

   Viljastamise meetod KOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Eesti doonorite annetatud spermadooside arv     5808
  Väljastpoolt Eestit toodud spermadooside arv     19
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv499081440264
  Teostatud IUI tsüklite arv77     
  Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv 80747820201487
  Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 148147850380
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv 8585490219


  Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – sperma doonorlus

   Viljastamise meetod KOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv 818073470281
  Teostatud IUI tsüklite arv 151    88
  Embrüote (või sügootide)
  siirdamiste/ülekandmiste arv
   8791570235
  Kinnitatud kliiniliste raseduste arv 323185049
  Viljastamistsüklite arv, mille puhul tulemust ei olnud võimalik kindlaks teha (ei õnnestunud patsiendiga ühendust saada)200000


  Tabel 7. Kunstliku viljastamise protseduurid munaraku doonorluse korral 2015. aastal

   Viljastamise meetod KOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakkude arv    1615
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv4744370128
  Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv52541214701084
  Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv 8598670250
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv4552370134


  Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – munarakkude doonorlus

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv4447460137
  Embrüote (või sügootide)
  siirdamiste/ülekandmiste arv
  4142520135
  Kinnitatud kliiniliste raseduste arv211715053


  Tabel 9. Kunstliku viljastamise protseduurid munarakkude ja seemnerakkude doonorluse korral 2015. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakkude arv   0434
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv3411300
  Loodud või sulatatud (FET) embrüote (või sügootide) arv29610690375
  Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv62224088
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv34114049


  Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – munarakkude ja seemnerakkude doonorlus

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFET
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv3021345
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv2501439
  Kinnitatud kliiniliste raseduste arv130316


  Tabel 11. Kunstliku viljastamise protseduurid embrüote doonorluse korral 2015. aastal

   Arv
  Annetatud embrüote arv103
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv19
  Siirdamiseks kasutatud embrüote (või sügootide) arv35
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv19


  Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused 2014. aastal – embrüote doonorlus

   Arv
  Viljatusravi läbinud retsipientide arv24
  Embrüote (või sügootide) siirdamiste/ülekandmiste arv33
  Kinnitatud kliiniliste raseduste arv11

   

  * Kliinilise raseduse all mõistetakse siin rasedust, mis on diagnoositud sonograafias nähtud ühe või mitme lootepõie või selgete raseduse kliiniliste tundemärkide järgi. See hõlmab ka emakavälist rasedust. Mitmed lootepõied loetakse üheks kliiniliseks raseduseks. 2015. aastal teostatud sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused esitatakse aastal 2017 koos 2016. aasta hankimis- ja käitlemisandmetega.

   

  KUDEDE KÄITLEMINE

  Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed näitab käideldud kudede ühikuid, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine tähendab kõiki kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioone.
  • Ladustamine iseloomustab aasta jooksul ladustatud kudede arvu, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.

  Surnud koedoonoreid oli Eestis 2015. aastal 17 ja elusdoonoreid 210.


  Skeletisüsteemi kudede hankimine ja käitlemine

  Skeletisüsteemi kudede käitlemisest Eestis 2013., 2014. ja 2015. aastal annab ülevaate joonis 1.

  Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused aastatel 2013, 2014 ja 2015 Eestis. Üks ühik on eraldi pakendatud siirik (näiteks üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).

   

  Vaskulaarkoe hankimine ja käitlemine

  Ülevaate vaskulaarkoe käitlemise kohta Eestis 2013., 2014. ja 2015. aastal annab joonis 2.

  Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on üks eraldi pakendatud siirik (näiteks üks pakend sisaldab ühte või mitme pikkusega veresoont).

   

  Silma sarvkesta ja amnionimembraani hankimine ja käitlemine

  Silma sarvkesta hankimist ja käitlemist Eesti iseloomustab joonis 3 ja amnionimembraani hankimist ja käitlemist joonis 4.

  Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on üks eraldi pakendatud siirik.

  Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis aastatel 2013, 2014 ja 2015. Üks ühik on ühes konteineris olev kude, hoolimata, kui suure koe piirkonnaga on tegemist.

   

  ELUNDITE KÄITLEMINE

  Elundite käitlemine Eestis 2015. aastal hõlmas neerude, maksa, kopsude, südame ja kõhunäärme käitlemist.

  Surnud elundidoonoreid oli Eestis 2015. aastal 20 ja elusdoonoreid 5.

  Elundite eemaldamistest ja nende retsipientidest annab ülevaate tabel 13.

  Tabel 13. Elundite hankimine ja käitlemine aastatel 2013, 2014 ja 2015.

   201320142015
  Neeru annetuste arv - elusdoonorid 115
  Eemaldatud neerude arv - elusdoonorid 115
  Neeru annetuste arv - surnud doonorid 301919
  Eemaldatud neerude arv - surnud doonorid 593838
  Neerude sissevedu202
  Neerude väljavedu1255
  Retsipientide arv483238
      
  Maksa annetuste arv 151711
  Eemaldatud maksade arv 151711
  Maksa sissevedu 001
  Maksa väljavedu675
  Retsipientide arv997
      
  Kopsu annetuste arv556
  Eemaldatud kopsude arv101012
  Kopsude sissevedu000
  Kopsude väljavedu444
  Retsipientide arv334
      
  Südame annetuste arv 1065
  Eemaldatud südamete arv1065
  Südame sissevedu000
  Südame väljavedu 1065
  Retsipientide arv000
      
  Kõhunäärme annetuste arv533
  Eemaldatud kõhunäärmete arv 533
  Kõhunäärmete sissevedu 000
  Kõhunäärmete väljavedu 532
  Retsipientide arv001

   

  Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

  mai 2016