• English
  • Eesti

    Ravimi Daunoblastina tarneraskus

    11.07.2018
    Printer-friendly version

    Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Daunoblastina 20 mg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine daunorubitsiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri lõpuni 2018. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata.