• English
 • Eesti

  Humira 40 mg/0,8 ml süstelahuse viaalide, Marcaine 5 mg/ml, Marcaine Adrenaline 5 mg/ml + 5 mcg/ml ja Marcaine Spinal 5 mg/ml süstelahuste turustamine lõpetatakse

  06.07.2018
  Printer-friendly version

  Müügiloa hoidja AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG esindaja teatas ravimi Humira 40 mg/0,8 ml süstelahuse viaalide (toimeaine adalimumab) turustamise lõpetamisest. Jätkub Humira teiste pakendite turustamine ning alates juuli teisest nädalast on saadaval ka Humira 20 mg/0,2 ml süstelahus süstlis.

   

  Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

  • Marcaine 5 mg/ml süstelahus (toimeaine bupivakaiin)
  • Marcaine Adrenaline 5 mg/ml + 5 mcg/ml süstelahus (toimeained bupivakaiin ja epinefriin (adrenaliin))
  • Marcaine Spinal 5 mg/ml süstelahus (toimeaine bupivakaiin)

  Saadaval on teise tootja bupivakaiini 5 mg/ml süstelahus, kuid teisi bupivakaiini ja epinefriini kombinatsioonpreparaate Eestis ei turustata.