• English
  • Eesti

Dokumendiregister

26.01.2018
Printer-friendly version

Ravimiameti dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, otsused, ettekirjutused, käskkirjad ja lepingud. 

Ravimiameti dokumendiregistrist on leitavad alates 1. jaanuarist 2016 Ravimiameti dokumendiregistris registreeritud dokumendid.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Vanemaid dokumente saab vajadusel otsida meie vanast dokumendiregistrist (dokumendid alates 01.01.2009 kuni 31.12.2015).

Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide kohta on registris toodud üldised registriandmed, nende dokumentide kohta on võimalik esitada Ravimiametile teabenõue.

Juurdepääsupiirangu info ja alused on toodud Ravimiameti dokumentide loetelus ning dokumendiregistris dokumendi registriandmetes.

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid on juurdepääsupiiranguga. Seepärast ei avalikustata neid dokumendiregistris, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest. Isikuandmeid sisaldava dokumendiga tutvumiseks võib esitada teabenõude, millele vastatakse avaliku teabe seaduses ettenähtud korras.


Kasutusjuhend ja sisujuht