• English
  • Eesti

Apteegistatistika

05.04.2016
Printer-friendly version

Apteegistatistika põhineb üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Nimetatud aruanded ei kajasta informatsiooni iga ravimi kohta eraldi, vaid üldist apteegi käivet. Laekunud aruannete põhjal koostab Ravimiamet ülevaate apteekide erialase tegevuse kohta.

Apteekide arv

01.01.2016 seisuga oli Eestis 521 tegevusluba omavat apteeki, mis jagunesid järgmiselt:

 PõhiapteekeHaruapteeke
Üldapteegid330163
Haiglaapteegid231
Veterinaarapteegid40

Tegutsevate apteekide arv võib pidevalt muutuda seoses uute apteekide avamisega või olemasolevate apteekide sulgemisega. Osa apteeke võib seoses remondiga olla ka ajutiselt suletud. Lisainformatsiooni tegevusluba omavate apteekide ja nende struktuuriüksuste kohta sisaldab Ravimiameti kodulehel asuv Tegevuslubade register.

Apteekide arvu muutusi viimastel aastatel kajastab järgmine tabel:

 20122013201420152016
Üldapteegid469475478476493
Haiglaapteegid2425242424
Veterinaarapteegid54444

*Tegevusluba omavate apteekide arv koos struktuuriüksustega aasta alguse seisuga

Üldapteekide arv linnades ja maapiirkondades aastatel 2011-2016

Apteegistatistika

Apteekide poolt esitatud kvartaalsete aruannete põhjal on valminud apteekide erialast tegevust kirjeldav ülevaade.

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2015

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2014

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2013

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2012

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2011

Ülevaade apteekide tegevusest aastal 2010

Üldapteekide käive koosneb ravimite (~75%) ja muude kaupade (~25%) käibest. Muude kaupade hulka kuuluvad apteegis müüdavad hügieenitarbed, põetusvahendid, meditsiiniseadmed, toidulisandid, loodustooted jm. Üldapteekide ja nende struktuuriüksuste käive on stabiilselt tõusnud alates 2011. aastast, suurenedes keskmiselt 6-8% aastas. 2015. aastal oli üdapteekide kogukäive 316 miljonit eurot.

Üldapteekide ravimite käibe võib suures osas jaotada käsimüügi- ning retseptiravimite käibeks. Kõige enam väljastatakse üldapteekidest inimestel kasutamiseks mõeldud ravimeid retseptide alusel. Retseptiravimite käive oli 2015. aastal 184 miljonit eurot, mis on 2014. aastaga võrreldes suurenenud 3,8%. Retseptiravimite käibe võib omakorda jaotada soodustusega ja soodustuseta retseptide alusel väljastatud ravimite käibeks. Soodustuseta retseptiravimite käive on hakanud viimasel kolmel aastal taas suurenema, aastatel 2013-2015 vastavalt 11,5%, 6,7% ja 6,9%. Käsimüügiravimite käive on viimasel viiel aastal pidevalt tõusnud, keskmiselt 6-8% aastas. Samamoodi on iga aastaga suurenenud muude kaupade käive, 2015. aastal oli tõus koguni 12,5%.

Viimastel aastatel on soodusravimid moodustanud üle 90% retseptiravimite käibest. Soodustusega retseptiravimite käive suurenes 2015. aastal võrreldes eelneva aastaga 3,6%, kusjuures haigekassa poolt kompenseeritav osa kasvas 2,7% ja patsientide poolt tasutud osa 5,4%. Soodusravimite maksumusest tasus patsient 2015. aastal keskmiselt 32% ja haigekassa keskmiselt 68%.

Haiglaapteekide kogukäive koosneb samuti ravimite ja muude kaupade käibest. Viimasel viiel aastal on haiglaapteekide kogukäive suurenenud nii ravimite kui muude kaupade osas. Eriti suur on olnud kasv 2011. ja 2014. aastal ravimite käibes, suurenedes vastavalt 25% ja 12,5%. 2015. aastal oli haiglaapteekide kogukäive 95,7 miljonit eurot, millest ravimite käive moodustas 71% (67,9 miljonit eurot).

Veterinaarapteekide kogukäive on viimastel aastatel pidevalt langenud. Väga väike tõus on vaid kahel viimasel aastal. 2015. aastal suurenes märgatavalt (14,6%) retseptiravimite käive, seevastu vähenes käsimüügiravimite ja muude kaupade käive. Veterinaarapteekide kogukäibest moodustab suurema osa muude kaupade käive, mille üheks põhjuseks võib olla see, et veterinaararstid saavad ravimeid osta otse hulgimüüjatelt.