• English
  • Eesti
UudisedUudised

Apteegistatistika 2017. aasta ülevaade

13.04.2018
Printer-friendly version

Valminud on apteegistatistika 2017. aasta ülevaade, mis on leitav siit

Apteegistatistika põhineb apteekide kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Alates 2015. aastast on andmed esitatud põhi- ja haruapteekide kohta eraldi. Haruapteek võib asuda põhiapteegist erinevas maakonnas või linnas, seetõttu on nii põhiapteeke kui haruapteeke vaadeldud iseseisva üksusena. Apteekide maakondlikus statistikas on arvestatud apteekide paiknemist 2017. aasta alguse seisuga. Seega nende apteekide andmed, mille asukoht liikus 2017. aasta haldusreformi tulemusena ühest maakonnast teise ja/või maalt linna, on maakondlikus statistikas kajastatud haldusreformi eelse maakondliku kuuluvusega.

Üldapteekide ja veterinaarapteekide andmed on esitatud koos käibemaksuga, haiglaapteekide puhul ei ole käibemaksu arvestatud.

Täpsem info apteegistatistika kohta Ravimiameti e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.