• English
  • Eesti
UudisedUudised

2018. aasta IV kvartali ravimistatistika

14.02.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2018. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,4%, ulatudes 88,6 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu IV kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi.


Joonis 1. Humaanravimite turumaht IV kvartalis aastatel 2014–2018

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 64,1 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 23,6 miljoni ning teistele asutustele 0,9 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 76,1 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 12,1 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (17,4 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (12,6 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (10,7 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2018. aasta IV kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (474 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (194 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (137 DPD/1000/ööp).

Kokku turustati 2018. aasta IV kvartalis Eestis ligi 3800 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht 2018. aasta neljandas kvartalis oli hulgimüügihindades 3,4 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,8% suurem. Infektsioonivastaste ravimite käive suurenes võrreldes eelneva aasta sama perioodiga 16,7%, samas immunoloogiliste ravimite käive oli 16,3% väiksem kui aasta varem.

91% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 6% veterinaarapteekidele, 3% üldapteekidele ja 0,02% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (1,02 miljonit eurot), immunoloogilised ained (0,68 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained (0,55 miljonit eurot).


Joonis 2. Veterinaarravimite turu jaotus ATCvet rühmade lõikes IV kvartalis aastatel 2016–2018