• English
  • Eesti
UudisedUudised

2017. aasta III kvartali ravimistatistika

14.11.2017
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud  ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused  jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2017. aasta III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,7%, ulatudes 70,4 miljoni euroni. Viimase viie aasta ravimituru maht III kvartali lõikes näitab tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 49,3 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 20,4 miljoni ning teistele asutustele 0,7 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 59,7 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 10,2 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (15,5 mlj eurot), seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (8,6 mlj eurot) ning infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (8,2 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2017. aasta III kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (403 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (163 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (117 DPD/1000/ööp).

Enimkasutatud toimeained olid:

Toimeaine

DPD/1000/ööpäevas

ramipriil

54,97

atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid

49,82

amlodipiin

28,26

rosuvastatiin

27,49

ibuprofeen

26,15

omeprasool

25,65

metoprolool

23,95

telmisartaan

20,88

nebivolool

20,14

metformiin

19,59

 

Kokku turustati 2017. aasta III kvartalis Eestis üle 3600 erineva ravimipakendi ning ligi 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2017. aasta III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%, ulatudes veidi üle kolme miljoni euro.

Kõige enam, 88% veterinaarravimitest väljastasid hulgimüüjad otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 6% veterinaarapteekidele, 5% üldapteekidele ning 1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained, parasiidivastased ained, immunoloogilised ained, seedekulgla ja ainevahetuse ning skeleti-lihassüsteemi ravimid. Viis suurimat ravimirühma moodustasid 2017. aasta III kvartalis 83% turumahust.