• English
  • Eesti
UudisedUudised

2017. aasta I kvartali ravimistatistika

15.05.2017
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud  ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused  jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2017. aasta I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,4%, ulatudes 75,6 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu I kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 52,1 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 22,8 miljoni ning teistele asutustele 0,7 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 63,9 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 11,1 miljonit ja 0,6 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (14,6 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (12,1 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (8,7 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2017. aasta I kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (416 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (169 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (125 DPD/1000/ööp).

Enimkasutatud toimeained olid:

Toimeaine

DPD/1000/ööpäevas

ramipriil

58,74

atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid

50,98

rosuvastatiin

28,99

ibuprofeen

27,64

amlodipiin

27,57

omeprasool

25,36

ksülometasoliin

24,20

metoprolool

23,60

telmisartaan

20,85

nebivolool

20,34

Kokku turustati 2017. aasta I kvartalis Eestis üle 3600 erineva ravimipakendi ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht 2017. aasta I kvartalis oli hulgimüügihindades 2,79 miljonit eurot, mis on 4,7% suurem kui eelmise aasta esimeses kvartalis.

Kõige enam, 90% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 6% veterinaarapteekidele, 3% üldapteekidele ning 1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (0,76 miljonit eurot), parasiidivastased ained (0,56 miljonit eurot) ja immunoloogilised ained (0,55 miljonit eurot). Viimase kolme aasta esimese kvartali andmeid võrreldes on pidevalt vähenenud infektsioonivastaste ravimite käive. Aasta-aastalt on suurenenud parasiidivastaste ainete ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimite käive. Immunoloogiliste ainete käive oli veidi väiksem 2016. aastal.